Het Zorgvoorzieningen Fonds nader belicht

Het Zorgvoorzieningen Fonds nader belicht

Het Uitvoeringsorgaan basiszorg verzekering heeft als taak de controle op de uitvoering van de basiszorgwet. In het kader van haar Voorlichtingsplan, dat een van de deeltaken is van het Uitvoeringsorgaan Basiszorgverzekering, is gebleken dat een toelichting op het Zorgvoorzieningen Fonds (ZVF) nodig is.

Wat is ZVF

Bij het instellen van de Wet Nationale Basiszorgverzekering vond de regering het noodzakelijk om voorzieningen te treffen voor kosten die niet door de basiszorgverzekering worden gedekt. Immers gaat het hier om een basiszorgverzekering, en geen totale ziektekostenverzekering. De regering besloot in 2015 het Zorgvoorzieningen Fonds hiervoor in te stellen, waar personen tegen een lage rente, geld kunnen lenen ter dekking van de kosten die niet gedekt worden.

Voor wie bestemd

Het kan gebeuren dat de basiszorgverzekering niet de totale kosten dekt van de medische behandeling of voorziening. Degenen die bijkomende zorg of voorzieningen nodig hebben, maar het geld niet direct bij de hand hebben, mogen een aanvraag indienen om te lenen uit het Zorgvoorzieningen Fonds. Personen die minstens een geldige basiszorgverzekering hebben, kunnen onder soepele voorwaarden lenen uit dit fonds.

Waar komt het geld vandaan

Iedere Zorgverzekeraar is bij wet verplicht om 3 % van de maandelijkse premie, die iedere verzekerde betaalt, te storten in het fonds. Vanaf de oprichting van het ZVF in 2015 ziet het Uitvoeringsorgaan Basiszorg er op toe dat de verzekeraars hun plichten nakomen.
Het Zorgvoorzieningen Fonds wordt beheerd door het Uitvoeringsorgaan Basiszorg en de verstrekking en administratie van de leningen geschiedt via de VCB Bank.

Wie heeft recht

Iedere burger, die beschikt over tenminste een basiszorgverzekering die afgesloten is bij een verzekeringsmaatschappij die de maandelijkse 3 % premie afdraagt in het fonds, mag gebruik maken van het fonds. Zij die bijvoorbeeld de eigen bijdrage van dure medicamenten, een dure operatie of achterstallige premie niet meteen kunnen betalen, kunnen te allen tijde naar de VCB Bank toe om te lenen uit het Zorgvoorzieningen Fonds.

Een van de belangrijkste voorwaarden bij de verstrekking van de lening is dat de aanvrager of familie in staat moet zijn de lening terug te betalen. Zo kan het Fonds blijven bestaan. U zal moeten aantonen dat u – of degene die daar borg voor staat – een  regelmatig inkomen heeft. Daarnaast moet een offerte of factuur van de dienstverlener worden overlegd.

Het bedrag kan tegen een zeer lage rente van 2 % per jaar worden geleend; de aflossing zal niet meer dan 10 % bedragen van het netto-inkomen. De lening mag in 10 jaren worden afgelost.

Het Fonds maakt de toegankelijkheid en de dekking van de meerkosten mogelijk. Het is daarom belangrijk dat iedere burger zich laat informeren hierover. Voor meer informatie m.b.t de overige voorwaarden kunt u terecht bij  het Uitvoeringsorgaan Basiszorg aan de Henck Arronstraat 108 (naast CCS) of bij het hoofdkantoor van de VCB Bank aan de Waterkant 104.

Share this post