Voorlichting en Bewustwording

Het UO Basiszorg zorgt op diverse manieren ervoor dat u zoveel mogelijk op de hoogte bent van alle rechten en plichten m.b.t. de wet. Er is ook nauw contact met zorgverzekeraars en dienstverleners, zodat er gericht uitvoering kan worden gegeven aan de wet. Op de website en facebookpagina is ook de nodige informatie te vinden. Het UO Basiszorg kan indien nodig ook presentaties houden voor bedrijven, organisaties, scholen etc.

Door middel van radioprogramma’s en filmpjes geeft het UO Basiszorg op een creatieve manier weer wat van belang is voor de belanghebbenden m.b.t. Wet Nationale Basiszorgverzekering. Er worden ook flyers en brochures gemaakt met de nodige info. Deze worden verstrekt bij dienstverleners zodat de belanghebbende makkelijk toegang hebben tot de info.