Bekendmaking – BZV en Bazo verzekerden

Bekendmaking – BZV en Bazo verzekerden

BEKENDMAKING

BZV en BaZo verzekerden let op!

Per 1 november 2020 zal een gewijzigde procedure gelden voor het aanvragen van premiesubsidie voor de basiszorgverzekering (BaZo/BZV). In het kader daarvan zal de geldigheidsduur op de SZF kaarten van de Bazo- en BZV verzekerden liggende in de periode tussen 31 oktober 2020 tot en met 31 december 2020, automatisch worden verlengd tot en met 31 december 2020. Deze verzekerden kunnen dus tot en met 31 december 2020 gebruik blijven maken van de zorg met de verlopen verzekeringspas.

Deze verzekerden worden volgens onderstaand schema opgeroepen door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting voor het aanvragen van de premiesubsidie. Op een ieder wordt een beroep gedaan om zich te houden aan dit schema.

Einddatum op de
SZF verzekeringspas
Aanvraag periode bij
Basiszorg sozavo
31 oktober 2020 15 november 2020 t/m
30 november 2020
1 november 2020 t/m
30 november 2020
1 december2020 t/m
15 december 2020
1 december 2020 t/m
31 december 2020
16 december 2020 t/m
15 januari 2021

Alle overige aanvragen voor premiesubsidie kunnen twee weken vóór de einddatum op uw SZF kaart, worden ingediend.

Vanwege de Covid-19 maatregelen is de aanvraagprocedure als volgt:

U moet een volledig ingevuld aanvraagformulier, voorzien van fotokopies van de vereiste documenten, in een gesloten envelop deponeren in de speciale Basiszorg Brievenbussen bij één van de Basiszorgkantoren van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

Inleveren in de speciale basiszorg brievenbus:

maandag t/m vrijdag van 07.30 – 15.00 uur.

U mag uw aanvraag met bijlagen ook mailen naar: info.basiszorg@gmail.com

Aanvraagformulieren kunnen vanaf 15 november 2020 opgehaald worden bij:

 • de Basiszorgkantoren van het ministerie Sociale Zaken en Volkshuisvesting
 • de RGD poli bij u in de buurt
 • alle SZF kantoren
 • downloaden van de website basiszorg.sr

Voor meer informatie kunt u:

 • Bellen naar 422708
 • Appen / bellen naar 8821343 of 8843291
 • Mailen naar info.basiszorg@gmail.com
 • Facebook: Uitvoeringsorgaan Basiszorg

De Basiszorgkantoren (inleveradressen) van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zijn:

 • Basiszorg Paramaribo, Gemenelandsweg 31-33
 • Basiszorg Pontbuiten, Indira Gandhiweg no. 227 (bestuurskantoor)
 • Basiszorg Wanica, Lelydorp Indira Gandhiweg (DA wijkkantoor Wanica 1)
 • Basiszorg Saramacca, Landingstraat no. 1, Groningen (Districtscommissariaat)
 • Basiszorg Coronie, Guusje Oststraat no. 19 (RO gebouw)
 • Basiszorg Nickerie, G.G. Maynardstraat, Nickerie (MAS gebouw)

Noot:

 • Ten overvloede willen wij u erop wijzen dat conform art. 4 lid 1 van de Wet Nationale Basiszorgverzekering, elke ingezetene verplicht is zichzelf te verzekeren en de premie daarvoor te betalen.
 • Indien u werknemer bent dan dient uw werkgever u te verzekeren en minimaal 50% van de premiekosten te betalen. Uzelf moet dan maximaal 50% betalen.
 • Bent u een zelfstandige werker dan dient u zichzelf en uw gezin te verzekeren. U bent vrij in uw keuze waar u zich wil verzekeren nl. Assuria, Parsasco, Self Reliance of SZF.

Share this post