Monthly Archives - February 2016

Basiszorgverzekering wordt verlengd voor onvermogenden

De basiszorgverzekeringskaarten die in de periode 1 februari tot en met 31 maart komen te vervallen, worden verlengd. Dit zegt minister Joan Dogojo van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo).

De minister had daartoe in aanwezigheid van haar collega Patrick Pengel van Volksgezondheid een bespreking met vertegenwoordigers van verzekeringsmaatschappijen en leden van het Uitvoerend Orgaan Basiszorgverzekering van het kabinet van de vice-president. Dogojo garandeert dat de zorg wordt gecontinueerd en benadrukt dat die groep verzekerden zich niet ongerust hoeft te maken.

De bezitters van een basiszorgverzekeringskaart zullen door hun respectieve verzekeringsmaatschappij worden opgeroepen met de mededeling over wanneer zij hun nieuwe kaart kunnen afhalen. De bewindsman deed een beroep op de cliënten om de pasjes daadwerkelijk op te halen wanneer zij zijn opgeroepen. Uit rapportages van de verzekeringsmaatschappijen blijkt dat nieuwe pasjes niet tijdig worden opgehaald.

In dit kader kondigde minister Dogojo meteen aan dat het bestand binnenkort gescreend en opgeschoond zal worden. Zij die onrechtmatig in het bezit van een basiszorgverzekeringskaart zullen na screening uit het systeem worden gehaald en de pasjes worden ingetrokken.

Read more...