ZVF ondersteunt Su Aid campagne

ZVF ondersteunt Su Aid campagne

Het Uitvoeringsorgaan Basiszorg heeft op de laatste dag van de Su Aid campagne voor de renovatie van het Nationaal Nierdialyse Centrum het initiatief ook ondersteund.

Uit het Zorgvoorzieningenfonds is de bijdrage gedaan voor de renovatie. Het Zorgvoorzieningenfonds is opgenomen in de Wet Nationale Basiszorgverzekering die in oktober 2014 in werking is getreden en het Uitvoeringsorgaan Basiszorg is de beheerder van het fonds.

De donatie is gedaan in het kader van bijdragen aan de publieke gezondheidszorg. Organisaties kunnen ten behoeve van de gezondheidszorg hun projecten indienen ter financiering uit het fonds. Ook kunnnen ingezetene een lening nemen voor betalen van de kosten die niet door de Basiszorgverzekering worden gedekt. Voor alle leningen is de rente 2% per jaar.

Voor vragen of een aanvraag doen kunt u terecht bij het Uitvoeringsorgaan Basiszorg of bij de filialen van de VCB bank afdeling Kredieten.

 

Share this post