Monthly Archives - February 2019

Zorgvoorzieningen Fonds toegelicht aan opticiens

Het Uitvoeringsorgaan Basiszorg heeft op maandag 28 januari 2019 een bijeenkomst gehouden met verschillende opticiens. In het kader van haar voorlichtingsplan, dat één van de deeltaken is van het Uitvoeringsorgaan Basiszorg, is gebleken dat een toelichting op het Zorgvoorzieningenfonds (ZVF) nodig is.

De bijeenkomst werd geleid door Directeur Rachel Perri, waarbij zij meer duidelijkheid gaf over de wet Nationale Basiszorgverzekering en het Zorgvoorzieningenfonds. Tijdens de bijeenkomst heeft het UO Basiszorg samen met de opticiens naar mogelijkheden gekeken om meer gebruik te maken van het Zorgvoorzieningen Fonds. Het kan gebeuren dat de basiszorgverzekering niet de totale kosten dekt voor het aanschaffen van een bril. Degenen die bijkomende optische zorg nodig hebben, maar het geld niet direct bij de hand hebben, mogen een aanvraag indienen om gebruik te maken van het zorgvoorzieningenfonds. Hierdoor kunnen zij meteen over hun bril beschikken. Bij het aangaan van de lening zorgt de bank ervoor dat het geld rechtstreeks en binnen korte tijd wordt overgemaakt naar de opticien.

Het fonds is voor iedere ingezetene die tenminste beschikt over een basiszorgverzekering die afgesloten is bij een zorgverzekeraar. Dit geld kan men lenen tegen een lage rente van 2% per jaar. Het fonds wordt beheerd door het UO Basiszorg en de administratie ligt bij de VCB Bank.

Het Fonds waarvan iedereen gebruik mag maken!!

Read more...