Ondertekening overeenkomst Zorgvoorzieningenfonds

Ondertekening overeenkomst Zorgvoorzieningenfonds

Ondertekening overeenkomst Zorgvoorzieningenfonds

Op woensdag 7 oktober jl. heeft de ondertekening van de overeenkomst tussen het Uitvoeringsorgaan basiszorg en de Stichting Surinaamse Volkskredietbank plaatsgevonden. Met deze overeenkomst heeft de VCBBank de opdracht gekregen van het uitvoeringsorgaan, om de financiële administratie van het Zorgvoorzieningenfonds uit te voeren. De direkteur van het Uitvoeringsorgaan, drs. Rachel Perri en de directeur van de VCBBank, drs. Percy Clenem, hebben dit contract ondertekend.

Het Zorgvoorzieningenfonds vloeit voort uit de Wet Nationale Basiszorgverzekering en is bij Staatsbesluit van 30 juni 2015 ingesteld. Het doel van dit fonds is om de zorgkosten te financieren die meer zijn dan de basiszorgverzekering dekt. Het fonds verstrekt leningen tegen 2% rente per jaar met een maximum looptijd van tien jaren. Voor informatie omtrent de voorwaarden van het fonds kan men terecht bij de VCBBank aan de Waterkant 104 en haar filialen.

Voor het Uitvoeringsorgaan is de ondertekening van deze overeenkomst een belangrijke mijlpaal, vooral vanwege het feit, dat 9 oktober 2015, de wet nationale basiszorgverzekering reeds een jaar in werking is. Intussen zijn meer dan 410.000 ingezetenen reeds verzekerd in ons land.

Het Uitvoeringsorgaan Basiszorg wil de gemeenschap nogmaals eraan herinneren dat iedere ingezetene volgens de wet verplicht is een basiszorgverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij. De verzekerde is verplicht ervoor te zorgen dat de maandelijkse premie op tijd wordt betaald. Met de basiszorgverzekering is men gedekt tegen de hoge kosten van zorg indien men van de zorgdiensten gebruik moet maken.

Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt dan kan het Uitvoeringsorgaan volgend jaar hopelijk zeggen dat het doel van deze wet geslaagd is. De samenleving wordt gefeliciteerd met het 1 jarig bestaan van de Wet Nationale Basiszorgverzekering.

Share this post