Monthly Archives - November 2018

UO Basiszorg participeert aan Jaarbeurs 2018


Als onderdeel van de voorlichting en bewustwording aangaande de Wet Nationale Basiszorgverzekering naar de samenleving toe, neemt het Uitvoeringsorgaan Basiszorg (UO Basiszorg) deel aan de Jaarbeurs 2018. Tijdens de beurs zal het Uitvoeringsorgaan de samenleving nader informeren over haar taken, inhoud van de Wet Nationale Basiszorgverzekering en wat de voordelen van deze wet zijn voor de verschillende doelgroepen.

Centraal staat dit jaar op de beurs het behartigen van de belangen van de consumenten. Zoals er in de wet is aangegeven is iedere ingezetene verplicht zich te verzekeren tegen de kosten van de basiszorgvoorzieningen. Gebleken is dat consumenten door onwetendheid zich onder andere laten afwijzen op een basiszorgverzekering. Het UO Basiszorg is de instantie waar u zich kunt wenden voor een klacht of vraag mocht het zijn dat u als consument niet op de juiste wijze gediend bent geworden door de verzekeraars of dienstverleners. Voorts bent u ook bij het UO Basiszorg terecht voor informatie over het Zorgvoorzieningenfonds.

Het Uitvoeringsorgaan nodigt hierbij een ieder uit om de stand te bezoeken op de Jaarbeurs 2018 van 28 november t/m 04 december a.s. dagelijks van 17.00 – 23.00 uur op het KFF beursterrein. Zit u met vragen of een klacht? Laat u op de correcte manier geholpen worden tijdens de beurs en ook op ons kantoor aan de Tokailaan 10. Vervolgens kunt u aan de hand van informatieve games leuke prijzen winnen. Wees erbij zodat wij samen kunnen zorgen voor een goede zorg.

Read more...