Beheer over het Zorgvoorzieningenfonds

Drie procent (3%) van uw premie gaat naar het Zorgvoorzieningenfonds, zodat u weer daaruit kunt lenen voor betaling van uw meerkosten. Het UO Basiszorg beheert dit Fonds voor de ingezetenen /verzekerden en legt verantwoording af. Uit het fonds kunt u ook lenen voor uw achterstallige verschuldigde premie.