Ondersteunen van de Zorgraad

De Zorgraad adviseert de Regering volgens artikel 13 lid 1 over zaken m.b.t. de zorg. Zij houdt ook toezicht op de uitvoering van de wet en kan boetes opleggen aan alle ingezetenen of instanties die zich niet aan de wet houden.

Indien nodig wordt het UO Basiszorg ingezet, de Zorgraad te ondersteunen bij de uitvoering van de taken van de Zorgraad b.v. bij het opleggen van boetes, onderzoek bij ingediende bezwaren etc.

Bent u in uw belang getroffen door een besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de Zorgraad.