De Zorgraad

Dit orgaan adviseert de Regering over zaken m.b.t. de zorg. Zij houdt ook toezicht op de wet en kan boetes opleggen aan alle ingezetenen of instanties die zich niet aan de wet houden.


De taken van de Zorgraad zijn:

  • Toezicht op en handhaving van de Wet Nationale Basiszorgverzekering;
  • Adviseert de Regering over alle vraagstukken die met bovengenoemde wet te maken hebben;
  • Actualiseren van de basiszorgverzekering en van de premie voor de diverse groepen of categorie├źn;
  • Vaststellen van de voor de zorgverzekeraars, dienstverleners en producten toegestane winstmarges evenals de minimum en maximum tarieven voor dienstverleners;
  • Het opstellen en vaststellen van rekenmodellen c.q. rekenmethodes ter bepaling van de zorgkosten en het financieel transparant maken van de totale gezondheidszorg;
  • Verbetering van de kwaliteitseisen van de zorg en de toegankelijkheid daarvan
  • De Zorgraad bestaat uit maximaal zeven leden, die door de Onderraad Sociaal Zekerheidsstelsel worden voorgedragen.

Bent u in uw belang getroffen door een besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de Zorgraad.

De leden van de zorgraad zijn:

null

Tjon Eng Soe Glynis

Voorzitter
null

Valpoort-Vrede Judith

Ondervoorzitter
null

Maes Meryl

Lid
null

Misiekaba Franklin

Lid
null

Madhuban Reita

Lid

Openbare vergadering


De Zorgraad houdt twee maal per jaar ondermeer in de maanden februari en augustus een openbare vergadering. Dat is het forum waar elke burger zijn zegje kan doen en hun ervaringen en voorstellen kan delen met de samenleving, waaronder ook de verantwoordelijke ministers en/of instanties.

Uw participatie is belangrijk!