Registratie en Controle

Er wordt controle gedaan op ingezetenen, werkgevers, werknemers, zelfstandigen, zorgverzekeraars en dienstverleners. Het UO Basiszorg gaat na wie wel of niet verzekerd is. Er wordt controle uitgeoefend op mensen die niet verzekerd zijn, waarna deze worden geinformeerd over de wet BZV om zich te laten verzekeren.

Ook kan het UO Basiszorg controle uitoefenen op werkgevers of zorgverzekeraars of dienstverleners om na te gaan als zij zich houden aan de bepalingen in de wet BZV. In dat kader doet het UO Basiszorg volgens artikel 15 lid 1 ook aan consumentenbehartiging.