Uitvoeren van Vermogenstoets

Het UO voert regelmatig een vermogenstoets uit waarbij wordt onderzocht of een aanvrager van een basiszorg verzekering die door de Overheid moet worden betaald inderdaad geen middelen bezit om zelf de premie te betalen. De vermogenstoets bestaat ondermeer uit het vergelijken van de inkomsten versus de uitgaven, huisbezoek, vaststellen van de sociale maatschappelijke omstandigheden etc.