De werkgevers

Verplichtingen van de werkgever


De werkgever heeft als belangrijkste verplichting ten minste een basiszorgverzekering voor de medewerkers af te sluiten. Van de totale premie betaald de werkgever minimaal 50 % en de werknemer maximaal 50 %.
Deze verdeling is bij Wet vastgelegd maar de werkgever mag er ook voor kiezen een hoger percentage van de premie te betalen.

De werkgever heeft in ieder geval de verplichting de totale premie af te dragen aan de zorgverzekeraar. De werknemer moet van de afdracht een bewijs ontvangen.

Bent u als werkgever geschaad in uw belangen in het kader van de wet dan kunt u dit altijd doorgeven aan het Uitvoeringsorgaan Basiszorg

Lees meer over deze groepen