De werknemers

Verplichtingen van de werknemer


De werknemer is verplicht te controleren of zijn werkgever de premie afdraagt en daarmee dus ook daadwerkelijk een zorgverzekering voor hem/haar heeft afgesloten.
Dit kan zij doen door dit na te gaan op zijn/ haar loonstrook maar dit kan ook bij de zorgverzekeraar nagetrokken worden.

Is de werknemer kostwinner dan is hij dus ook verplicht voor zijn/haar gezinsleden een verzekering af te sluiten. Er kunnen in dit geval afspraken gemaakt worden tussen werkgever en werknemer, over de premie betaling van de partner en kinderen. Er wordt van de werkgever dan ook verwacht dat hij/zij meewerkt aan het maken van deze afspraken.

Bent u als werknemer geschaad in uw belangen in het kader van de wet dan kunt u dit altijd doorgeven aan het Uitvoeringsorgaan Basiszorg.

Lees meer over deze groepen