De onderraad

De Onderraad coördineert het beleid van het Sociaal Zekerheidsstelsel en keurt de begroting van het Uitvoeringsorgaan Basiszorg goed. Ook is de Onderraad verantwoordelijk voor invulling van vacatures bij de Zorgraad en het bestuur van het Uitvoeringsorgaan Basiszorg. De Onderraad als belangrijke partner bestaat uit de volgende leden:

  • De Vice President als Voorzitter
  • De Minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken
  • De Minister van Binnenlandse Zaken
  • De Minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting
  • De Minister van Volksgezondheid
  • De Minister van Regionale Ontwikkeling en Sport

Elk lid heeft een bepaalde verantwoordelijkheid m.b.t. tot de Wet Nationale Basiszorgverzekering.

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft een algemene verantwoordelijkheid over de gezondheidszorg.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft de verantwoordelijkheid voor het ondersteunen van de onvermogenden met de subsidie voor het betalen van de premie voor hun basiszorgverzekering.

Het Ministerie van Binnenlandse zaken is belast met de uitvoering gericht op staatsbesluiten.

Voor het beleid dat gevoerd moet worden voor binnenlandbewoners is het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport mede verantwoordelijk.

Aangezien de Wet Nationale Basiszorgverzekering samen met de Wetten Minimumuurloon en Algemeen Pensioen het Sociaal Zekerheid Stelsel vormen, behoort ook het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken tot een van de verantwoordelijke leden van de Onderraad.