Het Zorgvoorzieningen Fonds

Uit het Zorgvoorzieningen Fonds (ZVF) kunt u voor het betalen van de meerkosten van de basiszorgverzekering, geld lenen tegen een lage rente van 2 %. Dit fonds wordt beheerd door de het Uitvoeringsorgaan Basiszorg en de administratie ligt in handen van de VCB Bank.

WAARVOOR KAN JE NAAR HET ZORGVOORZIENINGEN FONDS?

Bij het krijgen van zorg dient u af en toe een eigen bijdrage te doen. Dit geld heeft u meestal niet direct bij de hand. Hiervoor is het Zorgvoorzieningen Fonds er!

Heeft u bijvoorbeeld een gezondheidsbril nodig en uw verzekering dekt niet alle kosten en u bent niet in staat de eigen bijdrage meteen te betalen. Kunt u dit lenen uit het ZVF.

VOORDELEN VAN HET ZORGVOORZIENINGEN FONDS

  • Zeer lage rente van 2 %
  • Aflossing niet meer dan 10 % van het netto maandinkomen
  • Aflossingsperiode is maximaal 10 jaren
  • Kwijtschelding bij overlijden
  • Directe betaling aan zorgverlener
  • Zorg is gegarandeerd

BEREKENING AFLOSSING P/MAAND
Stel u leent een bedrag van SRD 2000,- uit het Zorgvoorzieningen Fonds en wilt deze binnen 5 jaren aflossen, zal u het volgende bedrag p/maand moeten aflossen (berekening a.d.h.v. de 2 % rente)
SRD 2000 => 5 x 2 % = 10 %
10 % van SRD 2000 = SRD 200
Per jaar => SRD 2200 / 5 = 440
Per maand
SRD 440 / 12 = SRD 36.67

HOE WERKT HET ZORGVOORZIENINGEN FONDS?

Doordat wij als samenleving ons verzekeren betalen wij ook met z’n allen premie. De Zorgverzekeraars storten van de premie die wij betalen 3 % in het Zorgvoorzieningen Fonds.

Vult u dit aanvraagformulier in om in aanmerking te komen voor een lening uit het Zorgvoorzieningen fonds. U kunt uit dit fonds lenen als u de extra kosten van bijvoorbeeld uw operatie of medicijnen niet meteen kunt betalen. Leen uit het fonds tegen een lage rente van slechts 2& per jaar!