Het Zorgvoorzieningen Fonds

Uit het Zorgvoorzieningen Fonds (ZVF) kunt u voor het betalen van de meerkosten van de basiszorgverzekering, geld lenen tegen een lage rente van 2 %. Dit fonds wordt beheerd door de het Uitvoeringsorgaan Basiszorg en de administratie ligt in handen van de VCB Bank.

WAARVOOR KAN JE NAAR HET ZORGVOORZIENINGEN FONDS?

Bij het krijgen van zorg dient u af en toe een eigen bijdrage te doen. Dit geld heeft u meestal niet direct bij de hand. Hiervoor is het Zorgvoorzieningen Fonds er!

Moet u bijvoorbeeld bijbetalen voor een operatie, dure medicijn of bril en uw verzekering dekt niet alle kosten en u bent niet in staat de eigen bijdrage meteen te betalen, dan kunt u dit lenen uit het ZVF. Ook voor het betalen van achterstallige premie of vooruitbetaling van de jaar premie kunt u lenen uit het ZVF.

 

VOORDELEN VAN HET ZORGVOORZIENINGEN FONDS

 • Zeer lage rente van 2 % per jaar;
 • Aflossing niet meer dan 10 % van het netto maandinkomen;
 • Aflossingsperiode is maximaal 10 jaren;
 • Kwijtschelding bij overlijden;
 • Directe betaling aan zorgverlener;
 • Zorg is gegarandeerd.

 

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?

 • In staat zijn om lening af te lossen;
 • Beschikken over een vast inkomen of borg;
 • Zelfstandige: inkomensoverzicht van de afgelopen 3 maanden;
 • Tenminste een basiszorgverzekering hebben;
 • Factuur van de dienstverlener;
 • Brief m.b.t. bijdrage zorgverzekeraar.

BEREKENING AFLOSSING P/MAAND
Stel u leent een bedrag van SRD 3000,- uit het Zorgvoorzieningen Fonds en wilt deze binnen 3 jaren aflossen, zal u het volgende bedrag p/maand moeten aflossen (berekening a.d.h.v. de 2 % rente p/j)
SRD 3000 => 3 x 2 % = 6 %
6 % van SRD 3000 = SRD 180
Per jaar => SRD 3180 / 3 = 1060
Per maand => SRD 1060 / 12 = SRD 88.33

Afhandelingskosten en omzetbelasting worden door het fonds betaald.

HOE WERKT HET ZORGVOORZIENINGEN FONDS?

Doordat wij als samenleving ons verzekeren betalen wij ook met z’n allen premie. De Zorgverzekeraars storten van de premie die wij betalen 3 % in het Zorgvoorzieningen Fonds.

Vult u dit aanvraagformulier in om in aanmerking te komen voor een lening uit het Zorgvoorzieningen fonds. U kunt uit dit fonds lenen als u de extra kosten van bijvoorbeeld uw operatie of medicijnen niet meteen kunt betalen. Leen uit het fonds tegen een lage rente van slechts 2% per jaar!