Monthly Archives - June 2015

Het succes van de Nationale Basiszorgverzekering

Het succes van de nationale basiszorgverzekering is te merken. De burgers begrijpen dat ze zichzelf moeten verzekeren om vrij toegang te hebben tot basiszorgvoorzieningen. In de afgelopen 6 maanden hebben meer dan 400.000 mensen zich laten verzekeren. Hierbij kan je zien hoe de verdeling van verzekerden bij de verzekeringsmaatschappijen is.

Read more...