Monthly Archives - January 2022

Persbericht – Ministerie Sozavo

Met de komst van de Covid-19 pandemie was het voor het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), en wel de afdeling Basiszorg noodzakelijk om de aanvraagprocedure voor de basiszorgverzekeringen aan te passen. Dit, om zowel de clienten als de medewerkers van het ministerie te beschermen.

Doordat het ministerie in het afgelopen jaar ervaring heeft opgedaan betreffende de Covid-19 maatregelen en de aanvraagprocedure, zijn wij vanaf dit jaar, 2022, beter in staat om de dienstverlening naar kinderen (0-16 jaar) en senioren burgers (60+) te versoepelen.

Voor de BaZo verzekerden, 0-16 jaar en 60+jaar, geldt:

 • Mocht u in het bezit zijn van een BaZo- Verzekering met een vervaldatum tot en met 31 december 2021 en heeft u uw aanvraag voor verlenging nog niet gedaan? Dan kunt u alsnog een aanvraag indienen bij één van de Basiszorgkantoren van het Ministerie van SoZaVo. Dit geldt ook voor de nieuwe aanvragen, voor als u nog niet in het bezit bent van een Basiszorg verzekering. U kunt dus vrijblijvend uw aanvraag doen.
 • Mocht u in het bezit zijn van een BaZo- Verzekering met een vervaldatum in 2022. Dan kunt u voor verlenging naar de Stichting Staatsziekenfonds (SZF) of naar één van de Basiszorgkantoren van het Ministerie van SoZaVo.

Voor de BZV verzekerden, 17- 59 jaar geldt:

 • Mocht u in het bezit zijn van een BZV- Verzekering met een vervaldatum tot en met 31 december 2021 en heeft u uw aanvraag voor verlenging nog niet gedaan? Dan dient u alsnog een aanvraag te doen bij één van de Basiszorgkantoren van het Ministerie van SoZaVo
 • Mocht u in het bezit zijn van een BZV- Verzekering met een vervaldatum in 2022 of wilt u een nieuwe aanvraag doen voor als u nog niet in het bezit bent van een BZV verzekering. Dan kunt u voor verlenging of nieuwe aanvraag naar één van de Basiszorgkantoren van het Ministerie van SoZaVo.

Het aanvraagformulier kunt u ophalen bij één van de volgende locaties:

 • De Basiszorgkantoren van het ministerie van SoZaVo
 • Alle SZF-kantoren;
 • Of kunt u het downloaden van de website: basiszorg.sr.

Het ministerie van SoZaVo blijft benadrukken, dat er vooral gelet dient te worden op de vervaldatum van de basiszorgverzekeringspas zodat de behoeftige één (1) maand van te voren een nieuwe aanvraag kan indienen.

Als men reeds een aanvraag heeft gedaan bij het ministerie van SoZaVo, basiszorg via een aanvraagformulier, kan de aanvrager dit jaar het best eerst contact opnemen met :

 • De afdeling Basiszorg op het nummer: : +597 422-708
 • Daarnaast ook op het verkortnummer: 134
 • Whatsapp bericht sturen naar: +597 882-1343
 • Emailadres: basiszorg@gmail.com
 • Facebook messenger: pagina van Uitvoeringsorgaan Basiszorg

Vanuit het ministerie van SoZaVowordt er een verzoek gedaan op de cliënten om de juiste gegevens in te vullen zodat de aanvrager, bij goedkeuring, te bereiken is en/of een berichtje kan ontvangen. Voor de goedkeuring van de aanvraag is het van belang dat alle nodige documenten worden meegestuurd.

Gezinnen worden opgeroepen om zoveel als mogelijk gezamenlijk met hun kinderen een aanvraag te doen op hetzelfde aanvraagformulier.

In 2022 wordt een commissie ingesteld die moet werken aan het verder structureren van de aanvraag voor premiesubsidie.

Het ministerie benadrukt, dat er geen enkele reden tot paniek mag bestaan, U kunt te alle tijden een aanvraag indienen voor het in aanmerking komen van Premiesubsidie. Het blijft een ongoing proces.

Voor vragen of onduidelijkheden kunt u contact maken met :

 • De afdeling Basiszorg op het nummer: : +597 422-708
 • Daarnaast ook op het verkortnummer: 134
 • Whatsapp bericht sturen naar: +597 882-1343
 • Emailadres: basiszorg@gmail.com
 • Facebook messenger: pagina van Uitvoeringsorgaan Basiszorg
Read more...