Consumentenbehartiging

Een ieder (werkgever, werknemer, verzekerde, ook dienstverlener of zorgverzekeraar ) mag bij het UO Basiszorg terecht met aandachtspunten, problemen of klachten. Wij proberen zoveel mogelijk oplossingen te brengen of advies te geven. Het UO Basiszorg heeft een controlerende taak bij alle genoemde actoren.

Het UO Basiszorg heeft een controlerende taak bij alle belanghebbenden. De rechten van elke ingezetene zijn vastgelegd in de Wet BZV. Indien een ingezetene / verzekerde van mening is dat zij onvoldoende gebruik kan maken van deze rechten, dan kunt u te allen tijde dit aangeven bij het UO Basiszorg.

Het is van groot belang dat indien iemand zich wendt tot het UO Basiszorg met een klacht, degene ook alle onderliggende stukken overlegd. Dit is belangrijk voor het UO Basiszorg zodat zij haar werk sneller en effici├źnter te doen.