Dienstverlener (Zorg)

Verplichtingen van een dienstverlener


Elke dienstverlener Is verplicht om ten minste alle diensten die door de basiszorgverzekering zijn gedekt aan de verzekerde te verlenen. En moet verder ervoor zorgen, dat de zorg toegankelijk is voor iedereen, waarbij rekening wordt gehouden met de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van de dienstverlening.

Indien de verzekerde en de dienstverlener zorgen voor verspilling van diensten en medicatie, dan is dit ook verspilling van geld, dat eigenlijk anders ten behoeve van de zorg kan worden besteed. De dienstverlener is verplicht om ook aan een onverzekerde ingezetene zorg te verlenen indien dit naar zijn oordeel dringend noodzakelijk is. De dienstverlener zal hiervan melding moeten doen aan het UO Basiszorg.

Bent u als dienstverlener geschaad in uw belangen in het kader van wet  dan kunt u dit altijd doorgeven aan het Uitvoeringsorgaan Basiszorg.