Zorgverzekeraar

Verplichtingen van een zorgverzekeraar


Een zorgverzekeraar is verplicht om iedere ingezetene, die zich aanmeldt te accepteren en voor hem een basiszorgverzekering af te sluiten (acceptatieplicht). Om ervoor te zorgen dat iedere ingezetene toegang krijgt tot basiszorg, is een zorgverzekeraar verplicht hem desgevraagd een basiszorgverzekering aan te bieden.

De zorgverzekeraar moet binnen de vastgestelde basiszorgvoorzieningen ervoor zorgen, dat u zonder contante betalingen kan genieten van zorg bij elke zorgverlener.

Bent u als zorgverzekeraar geschaad  in uw belangen in het kader van wet  dan kunt u dit altijd doorgeven aan het Uitvoeringsorgaan Basiszorg.