UITVOERINGSORGAAN BASISZORG OP DE JAARBEURS 2017

UITVOERINGSORGAAN BASISZORG OP DE JAARBEURS 2017

  

In het kader van haar voorlichting naar de samenleving participeert het Uitvoeringsorgaan Basiszorg aan de Jaarbeurs 2017. Het Uitvoeringsorgaan probeert hierdoor de samenleving nader te informeren over de taken van het Uitvoeringsorgaan en de Wet Nationale Basiszorgverzekering. Het thema is gericht op werkgevers die hun verantwoordelijkheid moeten nemen om hun werknemers te verzekeren. Ook de werknemers moeten ervoor zorgen dat ze door hun werkgever worden verzekerd. Beide partijen hebben een verantwoordelijkheid in deze. Indien één van de partijen zich niet houdt aan de wet, kan men zich wenden tot het Uitvoeringsorgaan om oplossing daarin te brengen. Het Uitvoeringsorgaan wil hierbij benadrukken dat een ieder een melding kan doen bij dit orgaan, als instanties zich niet houden aan de wettelijke regels.

Het Uitvoeringsorgaan nodigt hierbij een ieder uit om de stand te bezoeken op de Jaarbeurs 2017 van 29 november t/m 05 december a.s. dagelijks van 17.00 – 23.00 uur. U kunt daarbij persoonlijk informatie krijgen. Verder kunt u meedoen aan onze prijsvraag en hele leuke prijzen winnen. Wij verwelkomen u heel graag.

Share this post