First Response training voor opvanginstellingen

First Response training voor opvanginstellingen

Met het oog op de strengere maatregelen tijdens de controle op de Wet Opvanginstellingen en in het belang van de cliënten in de opvanginstelling, heeft het Bureau opvanginstellingen (BOI) SoZaVo in samenwerking met het Uitvoeringsorgaan Basiszorg – Zorgvoorzieningenfonds – een ‘First Response’ training voor opvanginstellingen verzorgd.

Deze vierdaagse training, welke is gestart op donderdag 28 november, heeft tools aangereikt om snel eerste hulp te kunnen bieden aan personen in opvanginstellingen. Deze training werd verzorgd door vertegenwoordigers van het Surinaams Nationaal Leger en het Korps Brandweer. 26 cursisten van 17 verschillende opvanginstellingen over de districten Saramacca, Para, Wanica en Paramaribo deden mee aan deze training.

De wet Opvanginstellingen is vanaf augustus 2014 in werking getreden. Het Ministerie is vanaf februari 2016 officieel gestart met het Bureau Opvanginstellingen om op een betere manier invulling te geven aan de uitvoering van de wet. Het bureau heeft de taken: controleren, monitoren, adviseren en begeleiden van alle opvanginstellingen landelijk.

Team BOI heeft in het Uitvoeringsorgaan Basiszorg (UO Basiszorg) een sterke partner gezien waarbij er invulling gegeven kan worden aan de behoefte in het voordeel van de doelgroep. UO Basiszorg begrijpt hoe belangrijk eerste hulp verlening bij ongelukken is en daarom heeft het bestuur besloten dit project voor de publieke gezondheidszorg te financieren uit het Zorgvoorzieningenfonds. Uit dit fonds kan men geld lenen voor meerkosten die niet door de basiszorgverzekering gedekt worden, betalen van achterstallige premie of vooruitbetaling van de premie, of projecten te laten financieren die bestemd zijn voor de publieke gezondheidszorg.

De training is op woensdag 4 december 2019 afgesloten met daaraan gekoppeld een certificaat uitreiking in het SAIS gebouw van het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij aan de Letitia Vriesdelaan.

 

Share this post