Nieuws

Zorgvoorzieningen Fonds toegelicht aan opticiens

Het Uitvoeringsorgaan Basiszorg heeft op maandag 28 januari 2019 een bijeenkomst gehouden met verschillende opticiens. In het kader van haar voorlichtingsplan, dat één van de deeltaken is van het Uitvoeringsorgaan Basiszorg, is gebleken dat een toelichting op het Zorgvoorzieningenfonds (ZVF) nodig is.

De bijeenkomst werd geleid door Directeur Rachel Perri, waarbij zij meer duidelijkheid gaf over de wet Nationale Basiszorgverzekering en het Zorgvoorzieningenfonds. Tijdens de bijeenkomst heeft het UO Basiszorg samen met de opticiens naar mogelijkheden gekeken om meer gebruik te maken van het Zorgvoorzieningen Fonds. Het kan gebeuren dat de basiszorgverzekering niet de totale kosten dekt voor het aanschaffen van een bril. Degenen die bijkomende optische zorg nodig hebben, maar het geld niet direct bij de hand hebben, mogen een aanvraag indienen om gebruik te maken van het zorgvoorzieningenfonds. Hierdoor kunnen zij meteen over hun bril beschikken. Bij het aangaan van de lening zorgt de bank ervoor dat het geld rechtstreeks en binnen korte tijd wordt overgemaakt naar de opticien.

Het fonds is voor iedere ingezetene die tenminste beschikt over een basiszorgverzekering die afgesloten is bij een zorgverzekeraar. Dit geld kan men lenen tegen een lage rente van 2% per jaar. Het fonds wordt beheerd door het UO Basiszorg en de administratie ligt bij de VCB Bank.

Het Fonds waarvan iedereen gebruik mag maken!!

Read more...

UO Basiszorg participeert aan Jaarbeurs 2018


Als onderdeel van de voorlichting en bewustwording aangaande de Wet Nationale Basiszorgverzekering naar de samenleving toe, neemt het Uitvoeringsorgaan Basiszorg (UO Basiszorg) deel aan de Jaarbeurs 2018. Tijdens de beurs zal het Uitvoeringsorgaan de samenleving nader informeren over haar taken, inhoud van de Wet Nationale Basiszorgverzekering en wat de voordelen van deze wet zijn voor de verschillende doelgroepen.

Centraal staat dit jaar op de beurs het behartigen van de belangen van de consumenten. Zoals er in de wet is aangegeven is iedere ingezetene verplicht zich te verzekeren tegen de kosten van de basiszorgvoorzieningen. Gebleken is dat consumenten door onwetendheid zich onder andere laten afwijzen op een basiszorgverzekering. Het UO Basiszorg is de instantie waar u zich kunt wenden voor een klacht of vraag mocht het zijn dat u als consument niet op de juiste wijze gediend bent geworden door de verzekeraars of dienstverleners. Voorts bent u ook bij het UO Basiszorg terecht voor informatie over het Zorgvoorzieningenfonds.

Het Uitvoeringsorgaan nodigt hierbij een ieder uit om de stand te bezoeken op de Jaarbeurs 2018 van 28 november t/m 04 december a.s. dagelijks van 17.00 – 23.00 uur op het KFF beursterrein. Zit u met vragen of een klacht? Laat u op de correcte manier geholpen worden tijdens de beurs en ook op ons kantoor aan de Tokailaan 10. Vervolgens kunt u aan de hand van informatieve games leuke prijzen winnen. Wees erbij zodat wij samen kunnen zorgen voor een goede zorg.

Read more...