Documentatie UO

Jaarverslag 2020 Uitvoeringsorgaan Basiszorg

Het UO Basiszorg presenteert hierbij haar jaarverslag 2020 en de jaarrekeningen van UO Basiszorg en Zorgvoorzieningenfonds 2020 met de goedkeurende verklaring van de accountant.

Nieuwsbrief Uitvoeringsorgaan Basiszorg juli – december 2020

Jaarverslag 2019 Uitvoeringsorgaan Basiszorg

Het UO Basiszorg presenteert hierbij haar jaarverslag 2019 en de jaarrekeningen van UO Basiszorg en Zorgvoorzieningenfonds 2019 met de goedkeurende verklaring van de accountant.

Nieuwsbrief Uitvoeringsorgaan Basiszorg  januari- juni 2020

Beste lezers,

Hierbij presenteren wij u de derde editie van de UO Basiszorg nieuwsbrief. In dit exemplaar hebben wij de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen periode voor u vastgelegd.

Wij wensen u allen veel leesplezier toe.

Verslag toegankelijkheid en kwaliteit v.d. gezondheidszorg in Suriname 2019

Een onderzoek naar de ervaring van de zorgconsument m.b.t. toegankelijkheid en kwaliteit. Het doel van dit onderzoek is het inzichtelijk maken van de toegankelijkheid binnen de zorg, de kwaliteit van de dienstverlening en de problemen onder de zorgconsumenten.

Nieuwsbrief Uitvoeringsorgaan Basiszorg  juli-december 2019

Beste lezers,

Hierbij presenteren wij u de tweede editie van de UO Basiszorg nieuwsbrief. In dit exemplaar hebben wij de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen periode voor u vastgelegd.

Wij wensen u allen veel leesplezier toe.

Presentatie Onderzoek zorgconsumenten

Een onderzoek naar de ervaring van de zorgconsument m.b.t. toegankelijkheid & kwaliteit.

Jaarverslag 2018 Uitvoeringsorgaan Basiszorg

Het UO Basiszorg presenteert hierbij haar jaarverslag 2018 en de jaarrekeningen van UO Basiszorg en Zorgvoorzieningenfonds 2018 met de goedkeurende verklaring van de accountant.

Vergelijking Wettelijke Basiszorg t.o.v. Verzekeringsmaatschappijen juni 2019

De polisvoorwaarden geven u informatie over het geen u recht op heeft als u de apotheek, het laboratorium, de specialisten of de poli bezoekt.

Belangrijk is dat u de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering heel goed doorneemt, zodat u op de hoogte bent op welke zorg u recht heeft en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn.

Haal vandaag nog uw polisvoorwaarden op bij uw zorgverzekeraar.

Het Uitvoeringsorgaan Basiszorg heeft dit document opgemaakt om een indicatie te geven van de bestaande ziektekostenverzekeringen met hun respectievelijke dekkingen zoals aangeboden door de zorgverzekeraars in Suriname m.n. Assuria, Parsasco, Self Reliance en Stichting Staatsziekenfonds (SZF).

Uitvoeringsorgaan Basiszorg vijf jaar.

‘Weet waarop je recht hebt’

Het Uitvoeringsorgaan Basiszorg bestaat oktober 2019 vijf jaar en zo ook de Wet Nationale Basiszorgverzekering. In het kader van het vijfjarig bestaan is er een uitgebreid artikel verschenen in de editie ‘Mens en Maatschappij’ van De ware Tijd op 8 juni 2019.

De taken, verantwoordelijkheden en de verwezenlijkheden van het Uitvoeringsorgaan zijn ruim omschreven in dit artikel.

Wij willen het delen met de totale samenleving, want de zorgconsument is voor ons belangrijk.

Nieuwsbrief Uitvoeringsorgaan Basiszorg  januari- april 2019

Beste lezers,

De eerste vier maanden van het jaar 2019 zijn reeds om en wij zijn bij om de eerste editie van de UO Nieuwsbrief aan u te presenteren. In dit exemplaar hebben wij de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen periode voor u vastgelegd.

Wij wensen u allen veel leesplezier toe.

Jaarverslag 2017 Uitvoeringsorgaan Basiszorg

Het UO Basiszorg presenteert hierbij haar jaarverslag 2017 en de jaarrekeningen van UO Basiszorg en Zorgvoorzieningenfonds 2017 met de goedkeurende verklaring van de accountant.

Jaarverslag 2016 Uitvoeringsorgaan Basiszorg

Het UO Basiszorg presenteert hierbij haar jaarverslag 2016 en de jaarrekeningen van UO Basiszorg en Zorgvoorzieningenfonds 2016 met de goedkeurende verklaring van de accountant.

Jaarverslag 2015 Uitvoeringsorgaan Basiszorg

Het UO Basiszorg presenteert hierbij haar jaarverslag 2015 en de jaarrekeningen van UO Basiszorg en Zorgvoorzieningenfonds 2015 met de goedkeurende verklaring van de accountant.