Basiszorgverzekering

De Wet Nationale Basiszorgverzekering is bedoeld om een basiszorgverzekering in te voeren voor alle ingezetenen dus ook voor buitenlanders die in Suriname wonen. Met deze verzekering heeft iedereen recht op de zorg die omschreven is in de bijlage van de wet.

Kenmerken van deze wet

  • Iedereen die in Suriname woont, is verplicht minimaal een basiszorgverzekering te hebben.
  • Iedereen is verplicht de premie te betalen voor deze zorgverzekering.

Iedereen wordt geaccepteerd door de zorgverzekeraar, ongeacht of u al een aandoening heeft of ziek bent.

Wat is het belang van verzekeren?


Het is van belang dat iedereen een zorgverzekering moet aangaan. U kunt onverwachts ziek worden of een ongeval krijgen en dat kan hoge kosten met zich meebrengen. Daarom is het uw plicht uzelf te verzekeren zodat deze kosten door de verzekeringsmaatschappij gedekt worden. Het is dus zeer belangrijk dat u en uw gezin verzekerd zijn, zodat bij ziekte of ongeval u uw verzekering kunt aanspreken. “Een geruststellende gedachte”

Daarnaast is het meer dan billijk dat iedereen naar draagkracht betaalt voor zijn zorg. Zo creëren wij een solidaire en gezonde samenleving. De Wet Nationale Basiszorgverzekering is er dus ook voor u, zodat wij samen kunnen zorgen voor een gezond Suriname.

Premie


Bij het afsluiten van een basiszorgverzekering betaalt u elke maand een bedrag. Dit bedrag noemen wij de premie. De maximum premie die de verzekeringsmaatschappij mag vragen is voor:

  • 0 t/m 16 jaar                 SRD 55, –
  • 17 t/m 20 jaar               SRD 75, –
  • 21 t/m 59 jaar               SRD 165,-
  • 60 jaar en ouder          SRD 240,-

Bijdrage overheid


Volgens artikel 7 lid 3 en 10 kan de Raad van Ministers bepalen voor welke groepen of categorieën de premie wordt betaalt door de overheid. In het algemeen komt het erop neer dat degenen die onvoldoende financiele middelen bezitten om de maandelijkse premie zelf te betalen, in aanmerking kunnen komen voor premie subsidie van de overheid.

Verzekeringsmaatschappijen


U kunt onverwachts ziek worden of een ongeval krijgen en dat kan hoge kosten met zich meebrengen. Daarom is het belangrijk dat u zichzelf vooraf verzekert zodat een groot deel van deze kosten door de verzekeringsmaatschappij gedekt worden wanneer u ziek wordt. Daarvoor betaalt u elke maand een bedrag voor de basiszorgverzekering.

Ga na welke verzekeringsmaatschappijen de basiszorgverzekering aanbieden en maak vervolgens uw keus met welke maatschappij u in zee wilt gaan. Immers voor het afsluiten van de basiszorgverzekering moet u zich melden bij een verzekeringsmaatschappij of een van hun agenten die deze verzekering aanbieden.

Hier volgt een overzicht van de verzekeringsmaatschappijen die een basiszorgverzekering aanbieden:

Adres : Henck Arronstraat 5-7
Telefoon: (+597) 473400 / 477955
E-mail: customer.service@assuria.sr

Adres : Henck Arronstraat 119
Telefoon : (+597) 421212
Email : info@parsasco.com

Adres : Henck Arronstraat 69-71
Telefoon : (+597) 472582 / 474182
E-mail : self-reliance@sr.net

Adres : Frederik Derbystraat 107 – 111
Telefeoon : (+597) 477101
Email : stgszf@sr.net