Onvermogenden

Onvermogenden

 

Kunt u de premie echt niet betalen? Dan is er –na onderzoek– de mogelijkheid tot subsidie, waarbij de overheid de premie voor de verzekering geheel of gedeeltelijk betaalt. Personen tussen 17 en 59 jaar die de premie niet zelf kunnen betalen kunnen zich aanmelden bij het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting ( Sozavo) afd. Basiszorg aan de Gemenelandsweg # 31

 

Bent u als onvermogende geschaad in uw recht dan kunt u dit altijd doorgeven aan het Uitvoeringsorgaan Basiszorg.

Lees meer over deze groepen