Author - Pengel Winston

Basiszorgverzekering wordt verlengd voor onvermogenden

De basiszorgverzekeringskaarten die in de periode 1 februari tot en met 31 maart komen te vervallen, worden verlengd. Dit zegt minister Joan Dogojo van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo).

De minister had daartoe in aanwezigheid van haar collega Patrick Pengel van Volksgezondheid een bespreking met vertegenwoordigers van verzekeringsmaatschappijen en leden van het Uitvoerend Orgaan Basiszorgverzekering van het kabinet van de vice-president. Dogojo garandeert dat de zorg wordt gecontinueerd en benadrukt dat die groep verzekerden zich niet ongerust hoeft te maken.

De bezitters van een basiszorgverzekeringskaart zullen door hun respectieve verzekeringsmaatschappij worden opgeroepen met de mededeling over wanneer zij hun nieuwe kaart kunnen afhalen. De bewindsman deed een beroep op de cliënten om de pasjes daadwerkelijk op te halen wanneer zij zijn opgeroepen. Uit rapportages van de verzekeringsmaatschappijen blijkt dat nieuwe pasjes niet tijdig worden opgehaald.

In dit kader kondigde minister Dogojo meteen aan dat het bestand binnenkort gescreend en opgeschoond zal worden. Zij die onrechtmatig in het bezit van een basiszorgverzekeringskaart zullen na screening uit het systeem worden gehaald en de pasjes worden ingetrokken.

Read more...

Training voor Sozavo medewerkers

In een samenwerking tussen het Uitvoeringsorgaan basiszorg en het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) is er op 8 en 9 oktober een training georganiseerd voor enkele medewerkers. Het doel van deze training is om hen meer informatie te verschaffen over de Wet Nationale Basiszorgverzekering en de medewerkers de tools mee te geven bij het nemen van een intake van personen die zich aanmelden als onvermogenden.

Degenen die zich aanmelden als onvermogende kunnen na onderzoek in aanmerking komen voor een basiszorgverzekering, waarvan de premie wordt betaald door de overheid.

Volgens de Wet Nationale Basiszorgverzekering is iedereen zelf verantwoordelijk voor de financiering van zijn / haar gezondheidszorg, waarbij iedere ingezetene een basiszorgverzekering moet hebben en de maandelijkse premie zelf moet betalen. De Regering heeft bij deze beleidskeuze enkele uitzonderingen gemaakt waarbij de overheid de premie betaalt voor kinderen t/m 16 jaar, 60 plussers en studenten 17 tot en met 25 jaar. Voor personen tussen 17 en 59 jaar die aangeven dat ze de premie niet zelf kunnen betalen is er een mogelijkheid dat zij zich aanmelden bij Sozavo. Er wordt daar een intake genomen waarna het Uitvoeringsorgaan onderzoek pleegt. Indien het onderzoek uitwijst dat de persoon werkelijk onvermogend is, dan krijgt de persoon al dan niet onder voorwaarde een verzekering betaald door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

Intussen is de wet Nationale Basiszorgverzekering op 9 oktober 2015 reeds een jaar in werking. Ondanks een aantal start problemen mag het succes wel worden benadrukt.

 

Read more...